• PL
  • ENG
« Back to Glossary Index

Sugerowanie zmian (sugestie) – na etapie tworzenia szablonu w Kreatorze szablonów istnieje możliwość włączenia trybu sugestii, który pozwala na proponowanie wprowadzenia zmian. Autor umowy może zaakceptować lub odrzucić zmiany.

« Wróć do słownika