• PL
  • ENG
« Back to Glossary Index

Rygor nieważności – sytuacja, w której dana czynność prawna będzie nieważna ze względu na niedochowanie jej formy. Przykładem może być zawarcie ustnej umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich – ponieważ przepisy prawa nakazują jej zawarcie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, niezachowanie tej formy spowoduje, że – w świetle prawa – nie dojdzie do przeniesienia majątkowych praw autorskich.

« Wróć do słownika