• PL
  • ENG
« Back to Glossary Index

Podpisanie umowy – akceptacja warunków umowy w dokumencie przez Członka poprzez kliknięcie przycisku Podpisz” oraz wpisanie kodu SMS.

« Wróć do słownika