• PL
  • ENG
« Back to Glossary Index

Paperless – podejście, które skupia się na redukcji papieru w życiu prywatnym i w biznesie (paperless office) dzięki zastosowaniu cyfryzacji procesów biznesowych. Według podejścia paperless firmy powinny dążyć do wyeliminowania papieru jako nośnika dokument w. Żeby spełnić to założenie, konieczne jest stosowanie nowoczesnych, cyfrowych narzędzi. Oprócz rozwiązań technicznych proekologicznej postawie biznesowej sprzyjają podstawy prawne – dokumentowa i elektroniczna forma czynności prawnych pozwalają na zawieranie umów bez drukowania i własnoręcznego podpisywania. Oprócz rozwiązań technicznych proekologicznej postawie biznesowej sprzyjają podstawy prawne – dokumentowa i elektroniczna forma czynności prawnych pozwala na ich zawieranie bez drukowania i własnoręcznego podpisywania.

« Wróć do słownika