• PL
  • ENG
« Back to Glossary Index

JSON (eng. JavaScript Object Notation) – prosty format wymiany danych. W Pergaminie wszystkie umowy oparte o nasze szablony z Kreatora szablonów są przechowywane w formacie JSON, który został stworzony do wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi. Mamy dzięki temu dostęp do metadanych i pełnej historii dokumentu. To otwiera nowe możliwości automatyzacji i analityki, szczególnie dla firm z większym wolumenem umów. W JSON dane są ustrukturyzowane, a w efekcie łatwo jest je zrozumieć innym systemom, a w przyszłości także sztucznej inteligencji. Co ważne, JSON komunikuje się ze wskazanym źródłem/bazą danych, dlatego może być edytowany, a system śledzi edycję (wersjonuje dokument, można łatwo zidentyfikować wszystkie zmiany i całą ścieżkę aktywności poszczególnych osób mających dostęp do dokumentu). Obecnie większość umów na rynku jest zawieranych w formacie PDF, który w przeciwieństwie do JSON nie pozwala w prosty sposób wykorzystać danych znajdujących się w środku. Jeśli podpisaliśmy już jedną umowę i chcielibyśmy na jej podstawie stworzyć drugą, ale zmienić część jej treści, to zdjęcie tej umowy nie będzie przydatne w przeciwieństwie do umowy formacie JSON, który jest źródłem danych, może być zasilany przez inne systemy i sam je zasilać.

« Wróć do słownika