• PL
  • ENG
« Back to Glossary Index

Forma dokumentowa – forma dokumentowa oznacza dla firm możliwość szybkiego i wygodnego zawierania umów. Umowy w formie dokumentowej mają identyczną moc prawną jak ich pisemne odpowiedniki. Zgodnie z artykułem 77(2) Kodeksu cywilnego mówi, do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Artykuł 77(3) twierdzi natomiast, że dokumentem jest nośnik umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Dokument musi pozwalać na to, żeby w swobodny sposób odczytać treść oświadczenia woli. Ponadto jako nośnik informacji powinien wskazywać, kto składa takie oświadczenie. Forma dokumentowa dopuszcza zatem zawarcie umowy w postaci: wiadomości e-mail, SMS-a, pliku tekstowego, pliku PDF, arkusza kalkulacyjnego, obrazu, dźwięku, zapisu audiowizualnego. Podpis online (przez SMS) to zatem podpisanie umów w formie dokumentowej. Taki podpis jest dopuszczony przez polskie prawo i daje możliwość zawierania umów online bez konieczności ich odręcznego podpisywania. To również forma zgodna z przepisami Unii Europejskiej, a konkretnie – z rozporządzeniem eIDAS. Formę dokumentową wykorzystujemy także w Pergaminie – to dzięki niej użytkownicy naszej platformy mogą działać zdecydowanie szybciej, tworząc, podpisując i archiwizując umowy, wszystko zgodnie z prawem. Więcej o formie dokumentowej przeczytasz TUTAJ.

« Wróć do słownika