• PL
  • ENG
« Back to Glossary Index

Automatyczna numeracja w kreatorze szablonów, w polu “Format automatycznej numeracji” możemy zdefiniować format automatycznej numeracji dokumentu. Mamy do dyspozycji 4 wartości, które będą uzupełniały się automatycznie – nr dokumentu, dzień, miesiąc i rok. Nr dokumentu jest wartością obligatoryjną, a pozostałe opcjonalne. Przykładowy format to %i – %d-%m-%y, co w przełoży się na numer 1-21-09-2021. Znaki rozdzielające mogą być dowolne, może też nie być ich wcale.

« Wróć do słownika