Podpis hybrydowy. Co to jest i jak zmieniają się przepisy prawa dotyczące podpisywania umowy o pracę?

Od 16 listopada 2021 roku Państwowa Inspekcja Pracy zajęła stanowisko wobec zawierania umów o pracę z wykorzystaniem podpisów elektronicznych. Dotychczas PIP karał pracodawców za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy. Dzisiaj wiemy już, że podpisanie umowy o pracę podpisem kwalifikowanym przez pracodawcę i podpisem SMS-owym przez pracownika jest zgodne z nową interpretacją przepisów prawa pracy. To otwiera furtkę do wdrażania przez działy HR-u narzędzi automatyzujących proces zawarcia umowy przez internet. Najnowszą propozycją od Pergaminu w zakresie podpisywania umów na odległość jest podpis hybrydowy, dzięki któremu można zawrzeć umowę o pracę całkowicie zgodnie z wykładnią prawa. Dowiedz się więcej o tym rozwiązaniu!